Pataka Image

Te Rau Ora www.terauora.com

Kau ake tonu ngā mihi ki a koutou katoa e ihu one ana kei roto i tēnā whare i tēnā whare rangatira, mā pango mā whero ka oti pai ai te mahi. Anō hoki he mihi tēnei mō ō koutou awhi mai tautoko mai i te kaupapa matua nei ō tātou, arā te hāpaitanga te puāwaitanga o te ao Māori. Nā tēnā rourou ā koutou, ka āhei tātou kia kite te ara tika kei mua i a tātou. Kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi.

Te Rau Ora would like to acknowledge the many Tangata Whaiora (health consumer), Whānau (family members), Clinicians and Managers from Te Puna Hauora Kaupapa Māori Services (Tauranga), Pirirakau Hauora (Te Puna), Whaioranga Trust (Welcome Bay), Maketu Health and Social Services (Maketu) and Tuhoe Hauora (Ruatoki) who made significant contributions to the development of Hua Oranga and the ORA database. Your guidance and wisdom has been invaluable.

Acknowledgement is also given to the Research team of Dr Te Kani Kingi (Te Mata o Te Tau) Professor Mason Durie (Massey University) Professor Graham Mellsop (Auckland University) Kahu McClintock (Research Manager, Te Rau Ora) and Kirsty Maxwell-Crawford (CEO, Te Rau Ora) who worked cooperatively with the Māori health services to develop Hua Oranga and the ORA database

Downloads

Pataka Image
Pataka were used traditionally by Māori as a valuable food house that stored essential foods which provided nourishment and sustenance. The ORA database has been created to play a similar role for contemporary Māori who access Māori health services in that it will store essential mental health outcomes data which will provide nourishment and sustenance through appropriate health outcomes data reporting.
Kaperua Image The Kaperua design is based on a seed pod and represents containment of knowledge and potential growth. The ORA database has been created to play a similar role to contain Māori health knowledge that will contribute to better health outcomes for Māori who access health services in Aotearoa.

The Outcomes Recording and Analysis (ORA) database is an online tool developed by Te Rau Ora. The prime function of the ORA database is to generate accurate, timely, comprehensive, and useful Māori mental health service data. The reports created through the ORA database are based on the Hua Oranga Māori Mental Health Outcome Measurement questionnaire sets that are entered and updated by health service providers registered to access the ORA database.